Что такое findtheslide.com?

FindTheSlide.com - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация Катнаш кушма җөмлә. Презентация к уроку

Дәреснең максатлары: -укучыларга катнаш кушма җөмлә, аларның сөйләмдәге урыны турында төшенчә бирү, аларны танырга һәм дөрес кулланырга, синтаксик яктан тикшерергә өйрәтү; -укучыларның логик фикерләү сәләтен, иҗади активлыкларын , мөстәкыйльлекләрен үстерү, төркемнәрдә эшләп, үзара дустанә
Катнаш кушма җөмлә Дәреснең максатлары: -укучыларга катнаш кушма җөмлә, аларның сөйләмдәге урыны турында төшенчә Китапларың янда, күкрәгемдә Кадер-хөрмәт белән саклана; Китапларың янда, күкрәгемдә Кадер-хөрмәт белән саклана; Тукай яши безнең йөрәктә . Эй ар гайд структурасы Икедән артык хәбәрлеге булган җөмлә катлаулы кушма җөмлә Күп иярченле катлаулы кушма җөмлә Түбәндәге җөмләләрнең төрен билгеләргә, схемаларын эшләргә:1) Ак кирәк дип, пакъ кирәк дип, 1)Ак кирәк дип, 2)пакъ кирәк дип, 3)Җырлады, язды Тукай.32тәмамлык1тәмамлык 1)Без рәхмәтле сиңа, Тукай, 2)Чөнки, синең данлы исем белән 1)Тукай җырлары кузгаткан 2)хисләрем йөрәгемне чолгап, 3)тормышым яктырып китте.1аергыч2рәвеш3-п-канБер-бер артлы иярүле күп иярченле кушма җөмлә. (1) Кояш күтәрелеп барганда, (2) Күбәләк очынгалап, (3) Шүрәлесе үз дәрәҗәсен белеп Янәшә утыручылар күп иярченле кушма җөмләләр турында белгәннәрне бер-беребезгә сөйлибез. Мирхәйдәр Фәйзинең Г.Тукай турындагы шигыренә кабат әйләнеп кайтабыз. Бу шигырьдә ничә җөмлә? Репродуктив сорау. Димәк, укучылар, безнең бүгенге дәреснең төп максаты нинди Нәтиҗәләр ясыйк. -Нәрсә ул катнаш кушма җөмлә?  -Ничек төзелә? Гади җөмләләре үзара тезү юлы белән дә, ияртү юлы белән дә Дәреслек белән эш. 155 нче күнегүдәге җөмләләрне язарга, схемаларын эшләргә. Тактада Тестлар өстендә эш 1.Гади җөмләләре үзара тезү юлы белән дә, ияртү юлы 3. Кайсы дөрес?1) катнаш кушма җөмләдә тыныш билгесе куюның үзенә Урам ташларыннан эзләмәгез Тукай баскан утлы эзләрне, Урам ташларыннан эзләмәгез Тукай баскан Җавапларны тикшерәбез: 1-3 2-1 3-2 4-3 5-1 6-2 Физкультминут Төркемнәрдә мөстәкыйль эш. Кайсы төркем тизрәк? Җөмләләргә синтаксик анализ ясарга.1)Килә, килә... ФРЕЙЕР моделе буенча эшләү.   Конструктив сорау. Катнаш кушма җөмләнең без өйрәнгән башка катлаулы төзелмә Эй ар гайд структурасы Үзбәя:Дәрес буе бернинди ялгышсыз җавап биргән яисә, 1 зур булмаган ялгыш җибәреп, бик яхшы!!! Өй эше: 1).157 нче күнегү. 2) Тукай шигырьләреннән катнаш кушма
Слайды презентации

Слайд 1 Катнаш кушма җөмлә

Катнаш кушма җөмлә 8 нче сыйныфта татар теле дәресе. Үткәрде: югары квалификацияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы Илcөяр Дәүләт кызы Шәрәпова.

Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы
МБГБУ «Атабай урта гомуми белем мәктәбе”


Слайд 2 Дәреснең максатлары:
-укучыларга катнаш кушма

Дәреснең максатлары: -укучыларга катнаш кушма җөмлә, аларның сөйләмдәге урыны турында җөмлә, аларның сөйләмдәге урыны турында төшенчә бирү, аларны танырга һәм дөрес кулланырга, синтаксик яктан тикшерергә өйрәтү;
-укучыларның логик фикерләү сәләтен, иҗади активлыкларын , мөстәкыйльлекләрен үстерү, төркемнәрдә эшләп, үзара дустанә мөнәсәбәт булдыру, эшлекле рәвештә аралашырга өйрәтү;
-Г.Тукай шәхесенә хөрмәт, эш сөючәнлек, кыюлык тәрбияләү.

Слайд 3


Слайд 4 Китапларың янда, күкрәгемдә

Китапларың янда, күкрәгемдә Кадер-хөрмәт белән саклана; Кадер-хөрмәт белән саклана;
Әгәр кайгым артса, күңлем азса,-
Утлы шигырең укып сафлана.
Мирхәйдәр Фәйзи

Слайд 5 Китапларың янда, күкрәгемдә

Китапларың янда, күкрәгемдә Кадер-хөрмәт белән саклана; Кадер-хөрмәт белән саклана;
Әгәр кайгым артса, күңлем азса,-
Утлы шигырең укып сафлана.
Мирхәйдәр Фәйзи

Слайд 6 Тукай яши безнең йөрәктә .

Тукай яши безнең йөрәктә .

Слайд 7 Эй ар гайд структурасы

Эй ар гайд структурасы

Слайд 8 Икедән артык хәбәрлеге булган җөмлә катлаулы

Икедән артык хәбәрлеге булган җөмлә катлаулы кушма җөмлә кушма җөмлә

Слайд 9 Күп иярченле катлаулы кушма җөмлә

Күп иярченле катлаулы кушма җөмлә

Слайд 10 Түбәндәге җөмләләрнең төрен билгеләргә, схемаларын эшләргә:
1)

Түбәндәге җөмләләрнең төрен билгеләргә, схемаларын эшләргә:1) Ак кирәк дип, пакъ кирәк Ак кирәк дип, пакъ кирәк дип,
Җырлады, язды Тукай.
2)Тукай, синең моңлы исем белән
Бөтен үткәнебез бәйләнгән:
Синең сагыш тулы шигырьләрең
Халык җырларына әйләнгән.
3) Тукай җырлары кузгаткан хисләрем йөрәгемне чолгап, тормышым яктырып китте.
4) (1) Кояш күтәрелеп барганда, (2) Күбәләк очынгалап, (3) Шүрәлесе үз дәрәҗәсен белеп кенә, (4) паркка Шүрәле белән Күбәләк килеп керде.
Слайд 11 1)Ак кирәк дип, 2)пакъ кирәк дип,

1)Ак кирәк дип, 2)пакъ кирәк дип, 3)Җырлады, язды Тукай.32тәмамлык1тәмамлык 3)Җырлады, язды Тукай.

3

2
тәмамлык

1
тәмамлык

дип

дип

Тиңдәш иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлә


Слайд 12 1)Без рәхмәтле сиңа, Тукай,

1)Без рәхмәтле сиңа, Тукай, 2)Чөнки, синең данлы исем белән 2)Чөнки, синең данлы исем белән
Бөтен үткәнебез бәйләнгән:
3)Синең моңлы шигырьләрең
Халык җырларына әйләнгән.

2

3
рәвеш

2
сәбәп

чөнки

Көттерү паузасы

Тиңдәш түгел иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлә


Слайд 13 1)Тукай җырлары кузгаткан 2)хисләрем йөрәгемне чолгап,

1)Тукай җырлары кузгаткан 2)хисләрем йөрәгемне чолгап, 3)тормышым яктырып китте.1аергыч2рәвеш3-п-канБер-бер артлы иярүле күп иярченле кушма җөмлә. 3)тормышым яктырып китте.

1
аергыч

2
рәвеш

3

-п

-кан

Бер-бер артлы иярүле күп иярченле кушма җөмлә.


Слайд 14 (1) Кояш күтәрелеп барганда, (2) Күбәләк

(1) Кояш күтәрелеп барганда, (2) Күбәләк очынгалап, (3) Шүрәлесе үз дәрәҗәсен очынгалап, (3) Шүрәлесе үз дәрәҗәсен белеп кенә, (4) паркка Шүрәле белән Күбәләк килеп керде.

4

3
рәвеш

2
рәвеш

1
вакыт

Берничә төр иярүле күп иярченле кушма җөмлә


Слайд 15 Янәшә утыручылар күп иярченле кушма җөмләләр

Янәшә утыручылар күп иярченле кушма җөмләләр турында белгәннәрне бер-беребезгә сөйлибез. турында белгәннәрне бер-беребезгә сөйлибез.

Слайд 16 Мирхәйдәр Фәйзинең Г.Тукай турындагы шигыренә кабат

Мирхәйдәр Фәйзинең Г.Тукай турындагы шигыренә кабат әйләнеп кайтабыз. Бу шигырьдә ничә әйләнеп кайтабыз. Бу шигырьдә ничә җөмлә? Аларның чикләрен билгеләргә, интонацияне һәм бәйләнеш төрен ачыкларга. Бу нинди җөмлә?


1) Китапларың янда, күкрәгемдә
Кадер-хөрмәт белән саклана;
2) Әгәр кайгым артса,3) күңлем азса,-
Утлы шигырең укып сафлана.Слайд 17 Репродуктив сорау. Димәк, укучылар, безнең

Репродуктив сорау. Димәк, укучылар, безнең бүгенге дәреснең төп максаты бүгенге дәреснең төп максаты нинди була? Без катлаулы төзелмәнең кайсы төрен өйрәнәчәкбез?

Слайд 18

Егерме беренче апрель
Сыйныф эше
Катнаш кушма җөмлә


Слайд 19 Нәтиҗәләр ясыйк.
-Нәрсә ул катнаш

Нәтиҗәләр ясыйк. -Нәрсә ул катнаш кушма җөмлә?  -Ничек кушма җөмлә?
-Ничек төзелә?
-Аның составындагы җөмләләр нинди ике төрле бәйләнештә торалар?


Слайд 20 Гади җөмләләре үзара тезү юлы белән

Гади җөмләләре үзара тезү юлы белән дә, ияртү юлы белән дә, ияртү юлы белән дә бәйләнгән катлаулы төзелмә катнаш кушма җөмлә дип атала.

Үзара тезү юлы белән бәйләнгән җөмләләрнең берсендә яки берничәсендә иярчен җөмлә булса, алар катнаш кушма җөмлә төзиләр.
Тезмә һәм иярченле кушма җөмләләрдә нинди тыныш билгесе куелса, катнаш кушма җөмләдә дә шундый ук тыныш билгесе куела.


Слайд 21 Дәреслек белән эш.
155 нче

Дәреслек белән эш. 155 нче күнегүдәге җөмләләрне язарга, схемаларын эшләргә. күнегүдәге җөмләләрне язарга, схемаларын эшләргә. Тактада ике төркемнең дә схемалары тәкъдир ителә.
Төркем җитәкчесе җавап бирә.


Слайд 22 Тестлар өстендә эш
1.Гади җөмләләре үзара

Тестлар өстендә эш 1.Гади җөмләләре үзара тезү юлы белән дә, ияртү тезү юлы белән дә, ияртү юлы белән дә бәйләнгән катлаулы төзелмә:
1) күп иярченле катлаулы кушма җөмлә
2) күп тезмәле катлаулы кушма җөмлә
3) катнаш кушма җөмлә
2.Үзара тезү юлы белән бәйләнгән җөмләләрнең берсендә яки берничәсендә иярчен җөмлә булса, алар
1) катнаш кушма җөмлә төзиләр.
2) күп тезмәле катлаулы кушма җөмлә төзиләр.
3) күп иярченле катлаулы кушма җөмлә төзиләр.


Слайд 23
3. Кайсы дөрес?
1) катнаш кушма

3. Кайсы дөрес?1) катнаш кушма җөмләдә тыныш билгесе куюның җөмләдә тыныш билгесе куюның үзенә генә хас очрагы бар.
2)тезмә һәм иярченле кушма җөмләләрдә нинди тыныш билгесе куелса, катнаш кушма җөмләдә дә шундый ук тыныш билгесе куела.
3) дөрес җавап юк.

Слайд 24 Урам ташларыннан эзләмәгез Тукай

Урам ташларыннан эзләмәгез Тукай баскан утлы эзләрне, баскан утлы эзләрне, Йөрәкләрдән аны сез эзләгез, Йөрәкләрдә – Тукай сүзләре.

4. 1) күп иярченле катлаулы кушма җөмлә
2) күп тезмәле катлаулы кушма җөмлә
3) катнаш кушма җөмлә
5. Кайсы схема туры килә?
1) [ ( ) ], [ ], [ ].
2) [ ], [ ] , ( ).
3) [ ], ( ), [ ].Слайд 25

Урам ташларыннан эзләмәгез Тукай Урам ташларыннан эзләмәгез Тукай баскан утлы эзләрне, Йөрәкләрдән аны сез эзләгез, Йөрәкләрдә – Тукай сүзләре.

6. Катлаулы төзелмәдә иярчен нинди җөмлә бар?
1) иярчен тәмамлык
2) иярчен аергыч
3) иярчен рәвеш


Слайд 26 Җавапларны тикшерәбез:
1-3
2-1

Җавапларны тикшерәбез: 1-3 2-1 3-2 4-3 5-1 6-2 3-2
4-3
5-1
6-2

Слайд 27 Физкультминут

Физкультминут

Слайд 28 Төркемнәрдә мөстәкыйль эш. Кайсы төркем тизрәк? Җөмләләргә

Төркемнәрдә мөстәкыйль эш. Кайсы төркем тизрәк? Җөмләләргә синтаксик анализ ясарга.1)Килә, синтаксик анализ ясарга.

1)Килә, килә... Язлар саен сиңа
Илең килә туган көнеңдә,
Бетми торган гомерен кушкан сыман
Синең бөек кыска гомергә. (Х.Туфан)
2). Алса, укыса шигырен аның – истә кала,
Һәм аның шигыре халык күңеленә зур хис сала.(Ш.Бабич)


Слайд 29 ФРЕЙЕР моделе буенча эшләү.

 
 

ФРЕЙЕР моделе буенча эшләү.  

Катнаш кушма җөмлә

Катнаш кушма җөмләгә хас сыйфатлар

Катнаш кушма җөмләгә хас булмаган сыйфатлар

Мисаллар

Кире мисаллар


Слайд 30 Конструктив сорау. Катнаш кушма җөмләнең без

Конструктив сорау. Катнаш кушма җөмләнең без өйрәнгән башка катлаулы өйрәнгән башка катлаулы төзелмә төркемчәләреннән аермасы нидә? Генератив сорау: әгәр безнең телебездә катнаш кушма җөмлә булмаса, аралашу мөмкин булыр идеме?

Слайд 31 Эй ар гайд структурасы

Эй ар гайд структурасы

Слайд 32 Үзбәя:
Дәрес буе бернинди ялгышсыз җавап биргән

Үзбәя:Дәрес буе бернинди ялгышсыз җавап биргән яисә, 1 зур булмаган ялгыш яисә, 1 зур булмаган ялгыш җибәреп, катнаш кушма җөмләне бик яхшы беләм һәм үз сөйләмемдә куллана алам дигән укучыга - “5”
2-3 ялгыш җибәреп, катнаш кушма җөмләне яхшы беләм һәм үз сөйләмемдә куллана алам дигән укучыга - “4”
4-5 ялгыш ясап, катнаш кушма җөмләне бераз беләм һәм үз сөйләмемдә бераз куллана алам дигән укучыга - “3”Слайд 33 бик яхшы!!!

бик яхшы!!!

Слайд 34 Өй эше: 1).157 нче күнегү. 2)

Өй эше: 1).157 нче күнегү. 2) Тукай шигырьләреннән катнаш Тукай шигырьләреннән катнаш кушма җөмләгә 3 мисал язып килергә. 3)Төрле хәлләр кулланып, сочинение-фикерләмә язарга: “Тукай яши безнең йөрәктә”.

Сау булыгыз!