Что такое findtheslide.com?

FindTheSlide.com - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация 3

Об’єкти перевіркидосвід мовленнєвої діяльності;знання про мову і мовлення;орфографічні і пунктуаційні вміння;графічні навички письма.
Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови К.І. Пономарьова,кандидат педагогічних Об’єкти перевіркидосвід мовленнєвої діяльності;знання про мову і мовлення;орфографічні і пунктуаційні вміння;графічні навички письма. Перевірка аудіативних уміньОбсяги текстів:   – 2 клас Оцінювання тестових завдань2 клас – по 3 бали за кожну правильну відповідь;3-4 Перевірка діалогічного мовленняОбсяги діалогів:  – 2 клас – 3-4 репліки; Перевірка монологічного мовленняОбсяги текстів для переказів:   – Оцінювання зв’язних висловлюваньУсний переказ і твір – оцінюється тільки зміст.Письмовий переказ і Перевірка навички читання в 1 класіПеревіряються:  – спосіб (буквами, Перевірка мовних знань і вміньСпосіб перевірки – тестові завдання.Характеристика тестових завдань: Оцінювання тестових завдань2 клас – за закрите завдання – 2 бали;– за Перевірка грамотностіСпосіб перевірки – диктант і списування тексту.Обсяги текстів: Оцінювання диктантів і списаних текстів1 бал – 9 і більше помилок;2 бали Оцінювання диктантів і списаних текстівБереться до уваги також:  – Перевірка графічних навичок письмаСпосіб перевірки – списування друкованого тексту.Перевіряється: Оцінювання списаних текстів у 2-4 класахВиставляється по 2 бали за: – форму Норми швидкості письма: Оцінювання ведення зошитівВиставляється від 1 до 3 балів за: – каліграфію; Зведений перелік перевірних робіт Навчальні посібники для 2 класу Особливості посібниказміст і структура посібника відповідає новій навчальній програмі; тексти до кожного Кожна тема розпочинається з проблемно-пошукового завдання Для закріплення нового матеріалу призначені тренувальні завдання Творчі завдання передбачають написання текстів-мініатюр Кожний урок закінчується завданням-цікавинкою Вивчення словникових слівОзнайомлення зі значенням слова Закріплення розуміння значення слова Використання словникового слова в реченні Зошит для тестової перевірки знань з української мови за новими критеріями оцінювання Навчально-методичний комплект з розвитку мовлення Навчально-методичні посібники для 1 класу Дякую за увагу!
Слайды презентации

Слайд 1 Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови К.І. Пономарьова,кандидат з української мови

К.І. Пономарьова,
кандидат педагогічних наук,
провідний науковий співробітник
Інституту педагогіки НАПН України


Слайд 2 Об’єкти перевірки
досвід мовленнєвої діяльності;
знання про мову

Об’єкти перевіркидосвід мовленнєвої діяльності;знання про мову і мовлення;орфографічні і пунктуаційні вміння;графічні навички письма. і мовлення;
орфографічні і пунктуаційні вміння;
графічні навички письма.

Слайд 3 Перевірка аудіативних умінь
Обсяги текстів:

Перевірка аудіативних уміньОбсяги текстів:   – 2 – 2 клас – 120-200 слів;
– 3 клас – 220-300 слів;
– 4 клас – 320-400 слів.
Характеристика тестових завдань:
– 2 клас – 4 запитання з двома варіантами відповідей;
– 3 клас – 6 запитань з трьома варіантами відповідей;
– 4 клас – 6 запитань з чотирма варіантами відповідей.

Слайд 4 Оцінювання тестових завдань
2 клас – по

Оцінювання тестових завдань2 клас – по 3 бали за кожну правильну 3 бали за кожну правильну відповідь;
3-4 класи – по 2 бали за кожну правильну відповідь.


Слайд 5 Перевірка діалогічного мовлення
Обсяги діалогів:

Перевірка діалогічного мовленняОбсяги діалогів:  – 2 клас – 3-4 – 2 клас – 3-4 репліки;
– 3 клас – 4-5 реплік;
– 4 клас – 5-6 реплік на двох учасників діалогу.

Слайд 6 Перевірка монологічного мовлення
Обсяги текстів для переказів:

Перевірка монологічного мовленняОбсяги текстів для переказів: – 2 клас – 40-50 слів;
– 3 клас – 50-70 слів;
– 4 клас – 70-100 слів.
Обсяги учнівських творів:
– 2 клас – близько 40 слів;
– 3 клас – близько 60 слів;
– 4 клас – 60-80 слів.


Слайд 7 Оцінювання зв’язних висловлювань
Усний переказ і твір

Оцінювання зв’язних висловлюваньУсний переказ і твір – оцінюється тільки зміст.Письмовий переказ – оцінюється тільки зміст.
Письмовий переказ і твір – оцінюється окремо зміст і грамотність (у журнал ставиться тільки оцінка за зміст).

Слайд 8 Перевірка навички читання в 1 класі
Перевіряються:

Перевірка навички читання в 1 класіПеревіряються:  – спосіб
– спосіб (буквами, складами, цілими словами);
– правильність;
– виразність;
– швидкість читання (на кінець 1 класу – 20-30 слів за хвилину);
– розуміння змісту прочитаного.

Слайд 9 Перевірка мовних знань і вмінь
Спосіб перевірки

Перевірка мовних знань і вміньСпосіб перевірки – тестові завдання.Характеристика тестових – тестові завдання.
Характеристика тестових завдань:
– 2 клас – 5 завдань: 3 закритих (з трьома варіантами відповідей) і 2 відкритих;
– 3 клас – 8 завдань: 4 закритих (з трьома варіантами відповідей) і 4 відкритих;
– 4 клас – 8 завдань: 4 закритих (з чотирма варіантами відповідей) і 4 відкритих.


Слайд 10 Оцінювання тестових завдань
2 клас
– за

Оцінювання тестових завдань2 клас – за закрите завдання – 2 бали;– закрите завдання – 2 бали;
– за відкрите завдання – 3 бали.
3-4 класи
– за закрите завдання – 1 бал;
– за відкрите завдання – 2 бали.

У відкритих завданнях
за орфографічні і пунктуаційні помилки
на вивчені правила знімається 1 бал за
грамотність.


Слайд 11 Перевірка грамотності
Спосіб перевірки – диктант і

Перевірка грамотностіСпосіб перевірки – диктант і списування тексту.Обсяги текстів: списування тексту.
Обсяги текстів:
1 клас – 20-30 слів;
2 клас – 30-50 слів;
3 клас – 50-70 слів;
4 клас – 70-90 слів.

Слайд 12 Оцінювання диктантів і списаних текстів
1 бал

Оцінювання диктантів і списаних текстів1 бал – 9 і більше помилок;2 – 9 і більше помилок;
2 бали – 8 помилок;
3 бали – 7 помилок;
4 бали – 6 помилок;
5 балів – 5 помилок;
6 балів – 4 помилки;
7 балів – 3 помилки;
8 балів – 2 помилки;
9 балів – 1 помилка;
10 балів – 1 негруба помилка або 2-3 виправлення;
11 балів – 1 виправлення;
12 балів – без помилок і виправлень.

Слайд 13 Оцінювання диктантів і списаних текстів
Береться до

Оцінювання диктантів і списаних текстівБереться до уваги також: уваги також:
– каліграфія;
– культура оформлення роботи.
Від оцінки за грамотність віднімається
1-2 бали за недотримання цих показ-
ників.

Слайд 14 Перевірка графічних навичок письма
Спосіб перевірки –

Перевірка графічних навичок письмаСпосіб перевірки – списування друкованого тексту.Перевіряється: списування друкованого тексту.
Перевіряється:
у 1 класі:
– каліграфія (форма, розмір, нахил, поєднання букв);
– дотримання гігієнічних правил;
у 2-4 класах:
– каліграфія;
– культура оформлення роботи;
– швидкість письма.


Слайд 15 Оцінювання списаних текстів у 2-4 класах
Виставляється по

Оцінювання списаних текстів у 2-4 класахВиставляється по 2 бали за: – 2 бали за:
– форму букв;
– розмір;
– нахил;
– поєднання літер;
– культуру оформлення роботи;
– швидкість письма.


Слайд 16 Норми швидкості письма:

Норми швидкості письма:
2 клас – 16-25 знаків;
3 клас – 26-35 знаків;
4 клас – 36-45 знаків.


Слайд 17 Оцінювання ведення зошитів
Виставляється від 1 до

Оцінювання ведення зошитівВиставляється від 1 до 3 балів за: – 3 балів за:
– каліграфію;
– грамотність;
– культуру оформлення робіт;
– роботу над помилками.


Слайд 18 Зведений перелік перевірних робіт

Зведений перелік перевірних робіт

Слайд 19 Навчальні посібники для 2 класу

Навчальні посібники для 2 класу

Слайд 20 Особливості посібника
зміст і структура посібника відповідає

Особливості посібниказміст і структура посібника відповідає новій навчальній програмі; тексти до новій навчальній програмі;
тексти до кожного уроку дібрано на одну тематику;
посібник містить пізнавальні, тренувальні і творчі завдання;
реалізовано діяльнісний підхід до вивчення словникових слів;
кожний урок закінчується завданням-цікавинкою.


Слайд 21 Кожна тема розпочинається з проблемно-пошукового завдання

Кожна тема розпочинається з проблемно-пошукового завдання

Слайд 22 Для закріплення нового матеріалу призначені тренувальні

Для закріплення нового матеріалу призначені тренувальні завдання завдання

Слайд 23 Творчі завдання передбачають написання текстів-мініатюр

Творчі завдання передбачають написання текстів-мініатюр

Слайд 24 Кожний урок закінчується завданням-цікавинкою

Кожний урок закінчується завданням-цікавинкою

Слайд 25 Вивчення словникових слів
Ознайомлення зі значенням слова

Вивчення словникових слівОзнайомлення зі значенням слова

Слайд 26 Закріплення розуміння значення слова

Закріплення розуміння значення слова

Слайд 27 Використання словникового слова в реченні

Використання словникового слова в реченні

Слайд 28 Зошит для тестової перевірки знань з

Зошит для тестової перевірки знань з української мови за новими критеріями оцінювання української мови за новими критеріями оцінювання

Слайд 29 Навчально-методичний комплект з розвитку мовлення

Навчально-методичний комплект з розвитку мовлення

Слайд 30 Навчально-методичні посібники для 1 класу

Навчально-методичні посібники для 1 класу

Слайд 31
Дякую за увагу!

Дякую за увагу!