Что такое findtheslide.com?

FindTheSlide.com - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация, доклад на тему 2 Управління процесом прийняття рішень

Презентация на тему 2 Управління процесом прийняття рішень, из раздела: Разное. Эта презентация содержит 86 слайда(ов). Информативные слайды и изображения помогут Вам заинтересовать аудиторию. Скачать презентацию на данную тему можно внизу страницы, поделившись ссылкой с помощью социальных кнопок. Также можно добавить наш сайт презентаций в закладки! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них. Все права принадлежат авторам презентаций.

Слайды и текст этой презентации Открыть в PDF

Слайд 1
ЛЕКЦІЯ:«МЕНЕДЖМЕНТ І УСПІШНЕ УПРАВЛІННЯ.  УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ »Професор кафедри клінічної фармації, фармакотерапії і
Текст слайда:

ЛЕКЦІЯ:
«МЕНЕДЖМЕНТ І УСПІШНЕ УПРАВЛІННЯ.
  УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ »

Професор кафедри клінічної фармації, фармакотерапії і УЕФ
д.фарм.н. Бушуєва І.В.


Слайд 2
Текст слайда:

План лекції

1.Поняття технології менеджменту
1.1. Стратегії фірми, їх характеристика.
1.2. Цілі фірми та їх характеристика
2. Процес стратегічного планування.
3. Зміст і стадії процесу прийняття управлінських рішень.
4. Принципи, моделі і методи прийняття рішень
5. Організаційні взаємодії і повноваження
6. Методи управління


Слайд 3
1. Поняття технології менеджментуСТРАТЕГІЯ(Від грецького
Текст слайда:

1. Поняття технології менеджменту

СТРАТЕГІЯ
(Від грецького "strategos" - мистецтво генерала) являє собою детальний, всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і досягнення її цілей.


Слайд 4
Виходячи з цього:стратегія формулюється і розробляється, як правило, вищим керівництвом; в реалізації стратегії беруть участь
Текст слайда:

Виходячи з цього:

стратегія формулюється і розробляється, як правило, вищим керівництвом;
 в реалізації стратегії беруть участь всі рівні управління;
 стратегія розробляється з точки зору перспективи всієї корпорації, а не конкретного індивіда;
 стратегічний план повинен бути обгрунтованим дослідженнями і фактичними даними (збір і аналіз інформації про область, ринку, конкуренції та інші фактори);
 стратегічний план додає фірмі індивідуальності і визначеності;
 стратегічний план повинен бути розроблений так, щоб бути досить гнучким. Це повинна бути програма, яка спрямовує діяльність фірми


Слайд 5
Цілі загальнівідображають концепцію розвитку фірми і розробляються на тривалу перспективу. Вони визначають основні напрямки
Текст слайда:

Цілі загальні
відображають концепцію розвитку фірми і розробляються на тривалу перспективу. Вони визначають основні напрямки програми розвитку фірми


Слайд 6
Схема ранжування загальних цілей шляхом формування загальних напрямків політики фірми:1) забезпечення оптимальної рентабельності, яка
Текст слайда:

Схема ранжування загальних цілей шляхом формування загальних напрямків політики фірми:

1) забезпечення оптимальної рентабельності, яка визначається наступними показниками: обсяг продажів; рівень і норма прибутку; темпи щорічного приросту обсягу продажів і прибутку; дохід на одну акцію; частка на ринку; ціна акцій; рівень дивіденду; рівень якості продукції та ін.


Слайд 7
Схема ранжування загальних цілей шляхом формування загальних напрямків політики фірми:2) забезпечення стійкості положення фірми
Текст слайда:

Схема ранжування загальних цілей шляхом формування загальних напрямків політики фірми:

2) забезпечення стійкості положення фірми як мети глобальної політики за такими напрямами: технічна політика (витрати на дослідження і розробку нових лікарських засобів); потенціал конкурентоспроможності (зниження витрат, проектування нових ринків); інвестиційна політика (розміри капіталовкладень та їх спрямування); кадрова політика (забезпечення трудовими ресурсами, їх оплата та навчання, підготовка керуючих, технічного персоналу і кваліфікованих робітників).


Слайд 8
Схема ранжування загальних цілей шляхом формування загальних напрямків політики фірми:3) розробка нових напрямків розвитку,
Текст слайда:

Схема ранжування загальних цілей шляхом формування загальних напрямків політики фірми:

3) розробка нових напрямків розвитку, нових видів діяльності фірми, що передбачає: визначення конкретних фірм, акції яких підлягають покупці; розробку нових видів лікарських засобів


Слайд 9
Специфічні цілірозробляються в рамках загальних цілей з основних видів діяльності в кожному відділенні фірми
Текст слайда:

Специфічні цілі
розробляються в рамках загальних цілей з основних видів діяльності в кожному відділенні фірми і можуть виражатися в кількісних і якісних показниках


Слайд 12
Цілі повинні володіти рядом характеристик:
Текст слайда:

Цілі повинні володіти рядом характеристик:


Слайд 13
цілі повинні бути конкретними та вимірюванимиа) збільшити просування по службі на 15% в рік;б)
Текст слайда:

цілі повинні бути конкретними та вимірюваними
а) збільшити просування по службі на 15% в рік;
б) знизити текучість кадрів на 10% в рік.


Слайд 14
2) орієнтація цілей у часі.Цілі звичайно встановлюються на тривалі або короткі тимчасові проміжки
Текст слайда:

2) орієнтація цілей у часі.
Цілі звичайно встановлюються на тривалі або короткі тимчасові проміжки


Слайд 15
довготермінова мета (по Стейнеру) має 5-річний (та вище) горизонт плануваннясередньотермінова цілі мають горизонт планування
Текст слайда:


довготермінова мета (по Стейнеру) має 5-річний (та вище) горизонт планування
середньотермінова цілі мають горизонт планування від 1 до 5 років.
короткотерінова мета представляє одне із планів організації, який потрібно завершити в межах року.


Слайд 16
3) мета повинна бути досяжною - щоб служити підвищенню ефективності організації. Якщо цілі недосяжні,
Текст слайда:

3) мета повинна бути досяжною - щоб служити підвищенню ефективності організації. Якщо цілі недосяжні, прагнення працівників до успіху буде блоковано та їх мотивація ослабне


Слайд 17
4) взаємно підтримуючі цілі - тобто дії та рішення, необхідні для досягнення однієї цілі,
Текст слайда:

4) взаємно підтримуючі цілі - тобто дії та рішення, необхідні для досягнення однієї цілі, не повинні заважати досягненню інших цілей.


Слайд 18
Процес стратегічного планування
Текст слайда:

Процес стратегічного планування


Слайд 19
Процесуальний підхід розглядає управління як серію взаємопов'язаних безперервних дій, кожна з яких в свою
Текст слайда:

Процесуальний підхід розглядає управління як серію взаємопов'язаних безперервних дій, кожна з яких в свою чергу також є процесом. Такі дії отримали назву УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ.


Слайд 20
Сучасна теорія управління дозволяє виділити такі функції:плануванняорганізаціякерівництвокоординаціямотиваціяконтролькомунікаціїдослідженняоцінкаприйняття рішеньвідбір персоналуукладання угод
Текст слайда:

Сучасна теорія управління дозволяє виділити такі функції:

планування
організація
керівництво
координація
мотивація
контроль
комунікації
дослідження
оцінка
прийняття рішень
відбір персоналу
укладання угод


Слайд 21
Планування як функція - це один із засобів, за допомогою якого керівництво забезпечує єдиний
Текст слайда:

Планування як функція - це один із засобів, за допомогою якого керівництво забезпечує єдиний напрямок зусиль усіх членів організації на досягнення їхніх спільних цілей.


Слайд 22
Стратегічне плануванняявляє собою набір дій та рішень, які застосовуються керівництвом, що призводять до розробки
Текст слайда:

Стратегічне планування
являє собою набір дій та рішень, які застосовуються керівництвом, що призводять до розробки специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей.


Слайд 23
В рамках стратегічного планування розглядають чотири види управлінської діяльності:розподіл ресурсів;адаптація до зовнішнього середовища;внутрішня координація;осмислення
Текст слайда:

В рамках стратегічного планування розглядають чотири види управлінської діяльності:

розподіл ресурсів;
адаптація до зовнішнього середовища;
внутрішня координація;
осмислення організаційних стратегій або організаційне стратегічне передбачення.


Слайд 24
Процес розподілу ресурсівмістить розподіл обмежених організаційних ресурсів, таких, як фонди, дефіцитні управлінські таланти, технологічний досвід
Текст слайда:

Процес розподілу ресурсів
містить розподіл обмежених організаційних ресурсів, таких, як фонди, дефіцитні управлінські таланти, технологічний досвід


Слайд 25
Адаптація до зовнішнього середовищаохоплює всі дії стратегічного характеру, що покращують відносини організації з її оточенням.
Текст слайда:

Адаптація до зовнішнього середовища

охоплює всі дії стратегічного характеру, що покращують відносини організації з її оточенням.


Слайд 26
Внутрішня координація -це координація стратегічної діяльності для відображення сильних та слабких сторін фірми з
Текст слайда:

Внутрішня координація -
це координація стратегічної діяльності для відображення сильних та слабких сторін фірми з метою досягнення ефективної інтеграції внутрішніх операцій.


Слайд 27
Процес розробки стратегії (процес стратегічного планування) можна представити у вигляді наступного алгоритмуа) оцінка та
Текст слайда:

Процес розробки стратегії (процес стратегічного планування) можна представити у вигляді наступного алгоритму

а) оцінка та аналіз зовнішнього середовища;
б) управлінське обстеження сильних і слабких сторін;
в) аналіз стратегічних альтернатив;
г) вибір стратегії;
д) реалізація стратегії.


Слайд 28
Першим кроком є вивчення зовнішнього середовища, яке керівники оцінюють за трьома параметрами, необхідно:1) Оцінити
Текст слайда:

Першим кроком є вивчення зовнішнього середовища, яке керівники оцінюють за трьома параметрами, необхідно:

1) Оцінити зміни, які впливають на різні аспекти поточної стратегії (наприклад, зміна цін, зміна купівельної спроможності і т.д.);
2) Визначити, які фактори представляють 1) Оцінити зміни, які впливають на різні аспекти поточної стратегії (наприклад, зміна цін, зміна купівельної спроможності і т.д.);
2) Визначити, які фактори представляють загрозу для поточної стратегії фірми (наприклад, конкуренти);
3) Визначити, які фактори представляють більше можливостей для досягнення загальнофірмових цілей шляхом коригування плану, угрозу для поточної стратегії фірми (наприклад, конкуренти);
3) Визначити, які фактори представляють більше можливостей для досягнення загальнофірмових цілей шляхом коригування плану.


Слайд 29
А) Аналіз зовнішнього середовищаявляє собою процес, за допомогою якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні
Текст слайда:

А) Аналіз зовнішнього середовища
являє собою процес, за допомогою якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні по відношенню до організації фактори, щоб визначити можливості і загрози для фірми, що зазвичай виділяють в сім областей:


Слайд 30
економіка (темпи інфляції, рівень зайнятості населення, стабільність валюти, податкові ставки і т.д.);політика (кредити уряду
Текст слайда:


економіка (темпи інфляції, рівень зайнятості населення, стабільність валюти, податкові ставки і т.д.);
політика (кредити уряду для фінансування довгострокових вкладень, можливість отримання позики, угоди по торгівлі з ін. країнами і т.д.);
ринок (демографічні умови, життєві цикли товарів, послуг, легкість проникнення на ринок, рівень конкуренції в галузі і т.д.);
технологія (керівництво повинно визначити, які у технологічному зовнішньому середовищі можуть привести до руйнування організації (приклад з капсулами);
міжнародне становище (загрози і можливості можуть виникати в результаті легкості доступу до сировинних матеріалів, змін валютного курсу і політичних рішень в країнах, що виступають у ролі, наприклад, ринків);

конкуренція (в аналізі конкурентів присутні такі діагностичні елементи:
1) аналіз майбутніх цілей конкурентів;
2) оцінка їх поточної стратегії;
3) поглиблене вивчення сильних і слабких сторін конкурентів;
4) аналіз тенденції в відношення конкурентів);
соціальну поведінку (очікування, відносини, звичаї суспільства, ставлення до підприємництва і т.д.)


Слайд 31
Б) Наступною проблемою, з якою стикається керівництво, буде визначення того, чи володіє фірма внутрішніми
Текст слайда:

Б) Наступною проблемою, з якою стикається керівництво, буде визначення того, чи володіє фірма внутрішніми силами, щоб скористатися зовнішніми можливостями, а також виявлення внутрішніх слабких сторін. Процес, за допомогою якого здійснюється діагноз внутрішніх проблем, називається управлінським обстеженням, яке проводять за такими розділами: маркетинг, фінанси, виробництво, людські ресурси, культура та імідж організації.


Слайд 32
В) Після того, як керівництво зіставить зовнішні загрози і можливості з внутрішніми силами і
Текст слайда:

В) Після того, як керівництво зіставить зовнішні загрози і можливості з внутрішніми силами і слабкостями, вона може визначити стратегію.


Слайд 33
4 основні стратегічні альтернативи:обмежене зростання (встановлення цілей від досягнутого, скоригованих з урахуванням інфляції, застосовується
Текст слайда:

4 основні стратегічні альтернативи:

обмежене зростання (встановлення цілей від досягнутого, скоригованих з урахуванням інфляції, застосовується в зрілих галузях зі статичної технологією);
зростання (значне підвищення рівня коротко- і довгострокових цілей над рівнем показників попереднього року, застосовується в галузях , що динамічно розвиваються, із швидкоплинними технологіями);
скорочення (рівень переслідуваних цілей встановлюється нижче досягнутого в минулому з метою раціоналізації і переорієнтації операцій, варіанти скорочення: ліквідація, відсікання зайвого, переорієнтація);
поєднання (в основному дотримуються великі фірми, що діють в декількох галузях).


Слайд 34
Г) Стратегічне управління передбачає, що фірма визначає свої ключові позиції на перспективу залежно від пріоритетності цілей.
Текст слайда:

Г) Стратегічне управління передбачає, що фірма визначає свої ключові позиції на перспективу залежно від пріоритетності цілей.


Слайд 35
Різні види стратегій, що можна класифікувати наступним чином:продуктово-ринкова стратегія спрямована на визначення видів конкретної
Текст слайда:

Різні види стратегій, що можна класифікувати наступним чином:

продуктово-ринкова стратегія спрямована на визначення видів конкретної продукції (лікарських засобів) і технологій, які фірма буде розробляти; сфер і методів збуту;
конкурентна стратегія спрямована на зниження витрат виробництва (лікарських засобів), індивідуалізацію та підвищення якості продукції;
стратегія нововведення спрямована на впровадження нових технологій і видів продукції (лікарських засобів);

Стратегія маркетингу пропонує гнучке пристосування діяльності фірми до ринкових умов з урахуванням позиції товару на ринку, рівня витрат на дослідження ринку, комплексу заходів щодо формування збуту;
стратегія розвитку спрямована на реалізацію цілей забезпечення стійких темпів розвитку і функціонування фірми;
стратегія орієнтації на розширення експортної діяльності
стратегія зовнішньоекономічної експансії передбачає: створення закордонного виробництва лікарських засобів; експорт в треті країни ЛЗ, закордонне ліцензування.


Слайд 36
Тактика -це короткострокова стратегія, яка узгоджується з загальними довгостроковими планами.
Текст слайда:

Тактика -
це короткострокова стратегія, яка узгоджується з загальними довгостроковими планами.


Слайд 37
Характерною особливістю тактичних планів є:тактику розробляють у розвиток стратегії;на відміну від стратегії, тактика виробляється
Текст слайда:

Характерною особливістю тактичних планів є:

тактику розробляють у розвиток стратегії;
на відміну від стратегії, тактика виробляється на рівні керівництва середньої ланки;
тактика розрахована на більш короткий відрізок часу, ніж стратегія;
тактичні результати, як правило, виявляються дуже швидко і легко співвідносяться з конкретними діями.


Слайд 38
Політика - це загальне керівництво для дій і прийняття рішень, яке полегшує досягнення цілей.
Текст слайда:

Політика - це загальне керівництво для дій і прийняття рішень, яке полегшує досягнення цілей. Політика формується на тривалий період і розглядається як кодекс законів організації.


Слайд 39
Процедури - сформульовані формальним чином стандартизовані вказівки, які описують спосіб дій в конкретній ситуації.
Текст слайда:

Процедури - сформульовані формальним чином стандартизовані вказівки, які описують спосіб дій в конкретній ситуації. Розробляються процедури як додаток до політики і ґрунтуються на накопиченому досвіді.


Слайд 40
Правила точно визначають, що повинно бути зроблено в специфічній одиничній ситуації. Правила обмежують дії
Текст слайда:

Правила точно визначають, що повинно бути зроблено в специфічній одиничній ситуації. Правила обмежують дії працівника, щоб гарантувати їх виконання лише певним способом.


Слайд 41
Зміст і стадії процесу прийняття управлінських рішень
Текст слайда:

Зміст і стадії процесу прийняття управлінських рішень


Слайд 42
Рішення як процес характеризується тим, що воно, протікаючи в часі, здійснюється в кілька етапів:
Текст слайда:

Рішення як процес характеризується тим, що воно, протікаючи в часі, здійснюється в кілька етапів: підготовки, прийняття та реалізації.


Слайд 43
Рішення як результат вибору являє собою розпорядження до дії: як початку роботи, здійснення варіанту
Текст слайда:

Рішення як результат вибору являє собою розпорядження до дії: як початку роботи, здійснення варіанту проекту і т.п.


Слайд 44
Рішення - один з видів розумової діяльності і прояв волі людини. Воно має наступні
Текст слайда:

Рішення - один з видів розумової діяльності і прояв волі людини. Воно має наступні ознаки:

можливість вибору з безлічі альтернативних варіантів;
наявність мети: безцільний вибір не розглядається як рішення;
необхідність вольового акту особи, що приймає рішення (ОПР), тому що ЛПР формує рішення через боротьбу мотивів і думок.


Слайд 45
Рішення класифікують:за сферою дії: політичні, соціальні, економічні, організаційні, технологічні, технічні;термінами дії: оперативні, тактичні, стратегічні;увазі
Текст слайда:

Рішення класифікують:

за сферою дії: політичні, соціальні, економічні, організаційні, технологічні, технічні;
термінами дії: оперативні, тактичні, стратегічні;
увазі ЛПР: індивідуальні та колективні;
ступеня унікальності: рутинні, нетворчі і унікальні (творчі);
ступеня невизначеності (повноти інформації): рішення в умовах визначеності, ризику і невизначеності;

функціональному змісту: планові, організаційні, стимулюючі, регулюючі та контрольні;
за рівнем керуючої системи: рішення на рівні відділу аптеки, аптеки, ПО "Фармації" і т.д.);
по організаційному оформленню: конкретно-жорсткі (точно визначені завдання, терміни, виконавці); нормативні, гнучкі (передбачають певні завдання, даючи можливість до індивідуального підходу шляхів і методів їх вирішення); орієнтують (вказують загальний напрямок без конкретних завдань і термінів).


Слайд 46
Технологія менеджменту розглядає управлінське рішення як процес, що складається із 3 стадій:  підготовка
Текст слайда:

Технологія менеджменту розглядає управлінське рішення як процес, що складається із 3 стадій: підготовка рішення, ухвалення рішення, реалізація рішення.


Слайд 47
На стадії підготовки управлінського рішення проводиться економічний аналіз ситуації, що включає пошук, збір, обробку
Текст слайда:

На стадії підготовки управлінського рішення проводиться економічний аналіз ситуації, що включає пошук, збір, обробку інформації, а також виявляються і формуються проблеми, які потребують вирішення


Слайд 48
На стадії прийняття рішення здійснюється розробка і оцінка альтернативних рішень і курсів дій, що
Текст слайда:

На стадії прийняття рішення здійснюється розробка і оцінка альтернативних рішень і курсів дій, що проводяться на основі різноманітних розрахунків; вибір і прийняття найкращого рішення


Слайд 49
На стадії реалізації рішення приймаються заходи для конкретизації рішення і доведення його до виконавців,
Текст слайда:

На стадії реалізації рішення приймаються заходи для конкретизації рішення і доведення його до виконавців, здійснюється контроль за ходом його виконання, вносяться необхідні корективи і дається оцінка отриманого результату від виконання рішення


Слайд 50
Принципи, моделі і методи прийняття рішень. Вимоги, що пред'являються до управлінського рішення
Текст слайда:

Принципи, моделі і методи прийняття рішень. Вимоги, що пред'являються до управлінського рішення


Слайд 51
Принципи управлінського рішення:формування проблем, розробка і вибір рішення повинні бути сконцентрованими на тому рівні
Текст слайда:

Принципи управлінського рішення:

формування проблем, розробка і вибір рішення повинні бути сконцентрованими на тому рівні ієрархії управління, де для цього є відповідна інформація;
інформація повинна надходити від усіх підрозділів фірми, що знаходяться на різних рівнях управління та виконують різні функції;
вибір і прийняття рішення повинні відображати інтереси і можливості тих рівнів управління, на які буде покладено виконання рішення або які зацікавлені в його реалізації.


Слайд 52
Модель –  це уявлення об'єкта, системи або ідеї в деякій формі, відмінній від
Текст слайда:

Модель – це уявлення об'єкта, системи або ідеї в деякій формі, відмінній від самої цілісності. Так, наприклад, організація - цілісність, а схема організації - це і є модель, яка представляє її структуру. Головною характеристикою моделі можна вважати спрощення реальної життєвої ситуації до якої вона застосовується.


Слайд 53
Три базових типи моделей:  -фізична  -аналогова  -математична
Текст слайда:

Три базових типи моделей: -фізична -аналогова -математична


Слайд 54
Фізична модель представляє те, що досліджується, за допомогою збільшеного чи зменшеного опису об'єкта. Приклади
Текст слайда:

Фізична модель представляє те, що досліджується, за допомогою збільшеного чи зменшеного опису об'єкта. Приклади фізичної моделі - малюнки, зменшені копії-макети будівель, машин та ін.


Слайд 55
Аналогова модель являє досліджуваний об'єкт аналогом, який поводить себе як реальний об'єкт, але не
Текст слайда:

Аналогова модель являє досліджуваний об'єкт аналогом, який поводить себе як реальний об'єкт, але не виглядає такою. Прикладом аналогових моделей можуть служити графіки залежності (співвідношення торговельних накладень і товарообігу, залежність рівня попиту і товарообігу, залежність рівня попиту від ціни на товар і ін.).


Слайд 56
Математична модель дозволяє уявити властивості та характеристики об'єкта або події за допомогою математичних символів
Текст слайда:

Математична модель дозволяє уявити властивості та характеристики об'єкта або події за допомогою математичних символів


Слайд 57
Методи прийняття рішення можуть бути наступними:метод, заснований на інтуїції керівника, яка обумовлена ​​наявністю у
Текст слайда:

Методи прийняття рішення можуть бути наступними:

метод, заснований на інтуїції керівника, яка обумовлена ​​наявністю у нього раніше накопиченого досвіду і суми знань в конкретній галузі діяльності;
метод, заснований на понятті "здорового глузду", коли керівник, приймаючи рішення, обгрунтовує їх послідовними доказами, зміст яких спирається на накопичений їм практичний досвід;
метод, заснований на науково-практичному підході, що передбачає вибір оптимальних рішень на основі переробки великих кількостей інформації, допомагає обгрунтувати рішення. Цей метод вимагає застосування сучасних технічних засобів.


Слайд 58
При виборі управлінського рішення до нього висувають такі вимоги:обгрунтованість рішення; оптимальність вибору; правомірність рішення; стислість та ясність; адресність
Текст слайда:

При виборі управлінського рішення до нього висувають такі вимоги:

обгрунтованість рішення;
 оптимальність вибору;
 правомірність рішення;
 стислість та ясність;
 адресність до виконавців;
 оперативність виконання.


Слайд 59
Організаційні взаємодії та повноваження
Текст слайда:

Організаційні взаємодії та повноваження


Слайд 60
Два аспекти організаційного процесу:перший - заснований на взаєминах повноваженьдругий - на розподілі організації на
Текст слайда:

Два аспекти організаційного процесу:

перший - заснований на взаєминах повноважень

другий - на розподілі організації на підрозділи відповідно його цілям та стратегіям


Слайд 61
Фармацевтичні підприємства мають, як правило, таку структуру:апарат управління (генеральний директор, його заступники, головний інженер,
Текст слайда:

Фармацевтичні підприємства мають, як правило, таку структуру:

апарат управління (генеральний директор, його заступники, головний інженер, головний технолог та інші);
відділи: планово-фінансовий, бухгалтерія, технологічні відділи, відділ збуту, відділ кадрів;
виробничі відділи: відділ ін'єкційних препаратів, відділ таблетованих препаратів, фітопрепаратів і т.п .;
відділ технічного контролю і центральна заводська лабораторія.


Слайд 62
Сучасна теорія управління передбачає існування кількох альтернативних варіантів1. Бюрократична організаційна структура характеризується чітким поділом
Текст слайда:

Сучасна теорія управління передбачає існування кількох альтернативних варіантів

1. Бюрократична організаційна структура характеризується чітким поділом праці, ієрархічним співпорядкуванням працівників і органів управління, наймом і професійним ростом працівників, який базується на компетентності, а також впорядкованої системі правил і стандартів, які визначають функціонування організації.

2. Функціональні структури передбачають поділ організації на окремі елементи, кожний з яких має чітко певне завдання і обов'язки. Так, традиційними функціональними блоками фірм- виробників є відділи виробництва маркетинговий і фінансовий


Слайд 63
3. Дивізіональна структура вважається більш ефективною для великих фірм з широкою номенклатурою товарів, які
Текст слайда:


3. Дивізіональна структура вважається більш ефективною для великих фірм з широкою номенклатурою товарів, які виробляються, і здійснюють диверсифікацію в інші області.

4. Адаптовані структури більш гнучкі, оскільки краще пристосовані до швидкої зміни зовнішніх умов і появи нової наукомісткої технології. Це тимчасові структури, створювані в рамках головної організації для вирішення конкретних завдань.


Слайд 64
Поділ робіт по вертикалі, включаючи і прийняття управлінських рішень, визначає існування централізованих та децентралізованих
Текст слайда:

Поділ робіт по вертикалі, включаючи і прийняття управлінських рішень, визначає існування централізованих та децентралізованих організацій

Централізованими організаціями називаються ті, в яких велика частина повноважень, необхідних для прийняття рішення, зосереджена у вищого керівництва. Переваги централізованої структури перебувають в економічно ефективному використанні персоналу, високої міри координації і контролю за спеціальними видами діяльності.

Децентралізовані організації - це організації, в яких повноваження, пов'язані з управлінням, передані нижчим рівнями управління. Переваги такої структури полягають в покращенні обміну інформацією між керівниками різних рівнів, підвищення ефективності процесу прийняття рішень, посиленні мотивації діяльності керівників.


Слайд 65
Методи управління
Текст слайда:

Методи управління


Слайд 66
За характером впливу розрізняють методи безпосереднього впливу і непрямі методи
Текст слайда:

За характером впливу розрізняють методи безпосереднього впливу і непрямі методи


Слайд 67
Економічні методи управління -це способи впливу на трудову діяльність людей, засновані на свідомому використанні
Текст слайда:

Економічні методи управління -

це способи впливу на трудову діяльність людей, засновані на свідомому використанні всієї системи економічних законів і категорій.


Слайд 68
До економічних методів належать: планування, господарський розрахунок, матеріальне стимулювання, використання фондів розвитку виробництва, розподіл
Текст слайда:

До економічних методів належать: планування, господарський розрахунок, матеріальне стимулювання, використання фондів розвитку виробництва, розподіл прибутку, ціноутворення, кредитування, здійснення матеріальних санкцій, розподіл капітальних вкладень і деякі інші.


Слайд 69
Методи організаційного впливу -це методи, які спираються на владу керівника, на його права, на
Текст слайда:

Методи організаційного впливу -

це методи, які спираються на владу керівника, на його права, на притаманну організації дисципліну і відповідальність.


Слайд 70
Організаційне нормування це використання норм, правил, інструкцій, які є базою для організації процесу управління.
Текст слайда:

Організаційне нормування

це використання норм, правил, інструкцій, які є базою для організації процесу управління.


Слайд 71
Організаційне планування покликане визначати виконавців окремих процесів, терміни виконання і необхідні ресурси. Кінцевим результатом
Текст слайда:

Організаційне планування

покликане визначати виконавців окремих процесів, терміни виконання і необхідні ресурси. Кінцевим результатом організаційного планування є організаційний план управлінської діяльності.


Слайд 72
Оперативне планування це визначення орієнтовних наслідків роботи в конкретному періоді; розподіл роботи між виконавцями
Текст слайда:

Оперативне планування

це визначення орієнтовних наслідків роботи в конкретному періоді; розподіл роботи між виконавцями з дотриманням необхідної безперервності, пропорційності та відповідності прав і відповідальності.


Слайд 73
Організаційна розпорядливість -це своєчасне видання розпоряджень основним, допоміжним і обслуговуючим підрозділам;постановка конкретних завдань перед
Текст слайда:

Організаційна розпорядливість -

це своєчасне видання розпоряджень основним, допоміжним і обслуговуючим підрозділам;
постановка конкретних завдань перед виконавцями всіх рівнів управління, які є поточною адміністративною розпорядливістю.


Слайд 74
Процес прийняття рішення
Текст слайда:Процес прийняття рішення

Слайд 75
Порівняння стратегічного і оперативного менеджменту
Текст слайда:

Порівняння стратегічного і оперативного менеджменту


Слайд 76
Деякі методи прийняття рішень в стратегічному менеджменті
Текст слайда:

Деякі методи прийняття рішень в стратегічному менеджменті


Слайд 77
Інформація та інструменти стратегічного плануванняструктура конкурентів;структура ринків збуту;тенденції технічного розвитку та еволюції моди;структура ринків
Текст слайда:

Інформація та інструменти стратегічного планування

структура конкурентів;

структура ринків збуту;

тенденції технічного розвитку та еволюції моди;

структура ринків постачання;

правова, соціальна, економічна, екологічна і політична довкілля;

власні сильні і слабкі сторони.


Слайд 78
Матриця портфеля Бостонської консалтингової групиоднорідні, тобто націлені на певне достатньо однорідне коло споживачів;можуть діяти
Текст слайда:

Матриця портфеля Бостонської консалтингової групи

однорідні, тобто націлені на певне достатньо однорідне коло споживачів;

можуть діяти незалежно від інших підрозділів підприємства;

розпоряджаються досить великою часткою ринку, щоб проведення досліджень по розробці специфічної стратегії було вигідним.


Слайд 79
Матриця портфеля Бостонської консалтингової групи
Текст слайда:

Матриця портфеля Бостонської консалтингової групи


Слайд 80
На основі аналізу можна проаналізувати кілька можливих стратегій:«Будувати», тобто «Знаки питання» переводити в «зірки»;«Тримати»,
Текст слайда:

На основі аналізу можна проаналізувати кілька можливих стратегій:

«Будувати», тобто «Знаки питання» переводити в «зірки»;

«Тримати», тобто «Дійні корови» повинні утримувати свої частки ринку і прагнути до зростання перш за все для підтримки «зірок» і «знаків питання»;

«Збирати врожай», тобто, не беручи до уваги довгострокові наслідки, знімати одномоментні «вершки» (при цьому йдеться про «слабких» - «дійних корів», «собак» і «знаки питання»);

«Виселятися», тобто «собаки» і «знаки питання» забираються з ринку (перестають випускатися), оскільки вони нічого не приносять і не очікується їх зростання, і т.д.


Слайд 81
Методи списку і сумарної оцінки
Текст слайда:

Методи списку і сумарної оцінки


Слайд 82
Метод сумарної бальної оцінки
Текст слайда:

Метод сумарної бальної оцінки


Слайд 83
Для отримання сумарної оцінки необхідно знати ваги факторівНехай фактор 1 оцінюється експертами як удвічі
Текст слайда:

Для отримання сумарної оцінки необхідно знати ваги факторів

Нехай фактор 1 оцінюється експертами як удвічі важливіший, ніж фактор 2.
Оскільки сума ваг факторів повинна становити 1, то вага чинника 1 є 0,67, а чинника 2 - 0,33.


Слайд 84
РЕЗУЛЬТАТ:Сумарна оцінка по продукту А дорівнює0.67 х 40% + 0,33 х 50% = 26,8%
Текст слайда:

РЕЗУЛЬТАТ:

Сумарна оцінка по продукту А дорівнює

0.67 х 40% + 0,33 х 50% = 26,8% + 16,5% = 43,3%,
Сумарна оцінка по продукту Б дорівнює

0.67 х 90% + 0,33 х 20% = 60,3% + 6,6% = 66,9%.


Слайд 85
Менеджер - головна особа в перспективному плануванні  Якщо прогнозування - науково-дослідна робота, її
Текст слайда:

Менеджер - головна особа в перспективному плануванні

Якщо прогнозування - науково-дослідна робота, її результати можна порівняти з прожектором, який висвітлює основні риси майбутнього, то планування - приватний вид прийняття рішень.

Саме він несе відповідальність за долю фірми, і саме на своє знання справи, на свою інтуїцію він повинен покладатися при прийнятті рішень в стратегічному менеджменті


Слайд 86
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
Текст слайда:

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!