Что такое findtheslide.com?

FindTheSlide.com - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация, доклад на тему Лекція 2. Моніторинг якості освіти в початковій школі

Презентация на тему Лекція 2. Моніторинг якості освіти в початковій школі, из раздела: Образование. Эта презентация содержит 34 слайда(ов). Информативные слайды и изображения помогут Вам заинтересовать аудиторию. Скачать конспект-презентацию на данную тему можно внизу страницы, поделившись ссылкой с помощью социальных кнопок. Также можно добавить наш сайт презентаций в закладки! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них. Все права принадлежат авторам презентаций.

Лекція 2. Моніторинг якості освіти в початковій школі Ви дізнаєтесьЩо розуміють під поняттями «якість освіти», «моніторинг якості освіти», «якість знань»Складові ПланЗмістовий аналіз понять: «моніторинг» «якість освіти», «моніторинг якості освіти», «якість знань». Складові Література:Приходько В. М. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу. Навчально-методичний Змістовий аналіз понять: «моніторинг» «якість освіти», «моніторинг якості освіти», «якість знань».Складові та компоненти якості освіти Слово «моніторинг» походить від латинського monitor – наглядач, контролер Рядоположні терміни Моніторинг (за О.М.Майоровим) – система збору, обробки, зберігання і Якість освіти – це її збалансована відповідність (як результату, процесу, освітньої системи) Моніторинг якості освіти – це процес безупинного науково Компоненти якості освіти в ЗНЗ Внутрішніякість основних умов освітнього процесуякість реалізації освітнього Моніторинг умовфункціонування освітньої системиМоніторингосвітньогопроцесуМоніторингрезультатівосвітньогопроцесу якість кадрового забезпечення рівень навчально- методичного, Очікувані результати покращення якості надання освітніх послуг ЗНЗ підтримка обдарованої молодіпідняття престижу Об’єкти: освітнє середовище освітній процес результати освітнього процесуПредмет - динаміка змін в 2. Основні напрями моніторингу якості освіти Напрями внутрішкільного моніторингу  ПедагогічнийУправлінськийСоціальнийМедичнийКадровийВивчення рівня навчальних досягнень учнів, якості змісту ІнформаційнийДіагностичнийУправлінськийВиди внутрішкільного моніторингу Рівні внутрішкільного моніторингузагальношкільнийлокальнийіндивідуальний Принципи внутрішкільного моніторингуГуманістична спрямованість Об’єктивністьВалідністьНадійність результатівВрахування психолого-педагогічних особливостей Організація внутрішкільного моніторингуСтворення Програми моніторингових дослідженьПідготовка інструментаріюдослідженняПроведеннядослідження Підготовка та представлення звітупро результати Нормативно-правове забезпечення внутрішкільного моніторингуМодель моніторингу якості освіти в загальноосвітньому навчальному закладіШкільне Положення Організаційно-методичне забезпечення моніторингу передбачає визначення:напрямів дослідження (моніторинг адаптаційних процесів при переході з ОБОВ’ЯЗКОВІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЗНЗЗагальношкільний рівеньМоніторинг рівня навчальних досягненьМоніторинг стану викладання ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ БАЗИ ДАНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬЗагальні відомості про навчальний закладМатеріально-технічна базаКадрове ЗВІТНІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯІнформація про кадрове забезпечення навчального 3. Рекомендовані технології та інструментарій моніторингу якості освіти МОНІТОРИНГ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВМета - підвищення рівня навчальних досягнень учнів шляхом МОНІТОРИНГ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВІнструментарій діагностичні роботи тести шкільна документація спостереження анкетування МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ Мета - самоактуалізація та самореалізація особистості Структура моніторингуНапрями експертно-діагностичної роботи Види професійної компетентності вчителя заповнення оцінювальнихтаблиць визначення рівняпрофесійноїкомпетентності формування узагальненої еспертно- діагностичної оцінки самооцінювання МОНІТОРИНГ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ Мета: Отримання об’єктивної інформації про стан викладання Структурні компонентимоніторингуОрганізація НВП на уроках: моделювання урокуМатеріально-технічне забезпеченняРезультативність навчанняучнівПозакласнаробота з предметаДотримання правилбезпеки МОНІТОРИНГ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ Технологічна карта структурні компоненти вивчення показники ефективності
Слайды презентации

Слайд 1

Лекція 2. Моніторинг якості освіти в

Лекція 2. Моніторинг якості освіти в початковій школі початковій школі

Слайд 2 Ви дізнаєтесь
Що розуміють під поняттями «якість

Ви дізнаєтесьЩо розуміють під поняттями «якість освіти», «моніторинг якості освіти», «якість освіти», «моніторинг якості освіти», «якість знань»
Складові та компоненти якості освіти
Основні напрями моніторингу якості освіти
Ви зможете здійснювати моніторинги:

рівня навчальних досягнень учнів
професійної компетентності вчителя
стану викладання предметів


Слайд 3 План
Змістовий аналіз понять: «моніторинг» «якість освіти»,

ПланЗмістовий аналіз понять: «моніторинг» «якість освіти», «моніторинг якості освіти», «якість знань». «моніторинг якості освіти», «якість знань». Складові та компоненти якості освіти
Основні напрями моніторингу якості освіти
Рекомендовані технології та інструментарій моніторингу якості освіти


Слайд 4 Література:
Приходько В. М. Моніторинг якості освіти

Література:Приходько В. М. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу. і виховної діяльності навчального закладу. Навчально-методичний посібник для вчителя / В. М. Приходько. – Х. : Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 144 с.
Григораш В. В. Організація діяльності керівника школи / В.В. Григораш. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 224 с.
Хлєбнікова Т. М. Управління навчальною діяльністю / Т. М. Хлєбнікова. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 175 с.


Слайд 5 Змістовий аналіз понять: «моніторинг» «якість освіти»,

Змістовий аналіз понять: «моніторинг» «якість освіти», «моніторинг якості освіти», «якість знань».Складові та компоненти якості освіти «моніторинг якості освіти», «якість знань».
Складові та компоненти якості освітиСлайд 6 Слово «моніторинг» походить від латинського monitor

Слово «моніторинг» походить від латинського monitor – наглядач, контролер Рядоположні – наглядач, контролер

Рядоположні терміни й поняття
Моніторинг – аналіз (самоаналіз)
Моніторинг – педагогічна діагностика
Моніторинг – експертиза
Моніторинг – тестування
Моніторинг – анкетування
Моніторинг – опитування
Моніторинг – аналітичне дослідження
Моніторинг – експертиза

Слайд 7
Моніторинг (за О.М.Майоровим)

Моніторинг (за О.М.Майоровим) – система збору, обробки, зберігання – система збору, обробки, зберігання і розповсюдження інформації про освітню систему або окремі її елементи, яка зорієнтована на інформаційне забезпечення управління та дозволяє виносити судження про стан об’єкта в будь-який момент часу і може забезпечити прогноз його розвитку

Слайд 8 Якість освіти – це її збалансована

Якість освіти – це її збалансована відповідність (як результату, процесу, освітньої відповідність (як результату, процесу, освітньої системи) встановленим потребам, цілям, вимогам, нормам (стандартам)
Європейська асоціація із забезпечення якості
у сфері вищої освіти

Складові якості:
викладання (навчальний процес, педагогічна діяльність) педагогічні кадри
навчальні програми
матеріально-технічна база
інформаційно-освітнє середовище
учні
управління освітою


Слайд 9 Моніторинг якості

Моніторинг якості освіти – це процес безупинного освіти – це процес безупинного науково обґрунтованого діагностико-прогностичного спостереження за станом розвитку освіти, система інструментарію яка здатна оцінити ефективність освітнього процесу та передбачити подальші кроки до її підвищення.

Слайд 10

Компоненти якості освіти в ЗНЗ
Внутрішні

якість основних

Компоненти якості освіти в ЗНЗ Внутрішніякість основних умов освітнього процесуякість реалізації умов освітнього процесу
якість реалізації освітнього процесу
якість результатів освітнього процесу

Зовнішні

відповідність якості освітніх послуг запитам учнів та їхніх батьків
відповідність якості освітніх послуг державним освітнім стандартам
імідж школи, що гарантує стабільно високу якість освіти, конкурентноздатність


Слайд 11 Моніторинг умов
функціонування
освітньої
системи
Моніторинг
освітнього
процесу
Моніторинг
результатів
освітнього
процесу


якість

Моніторинг умовфункціонування освітньої системиМоніторингосвітньогопроцесуМоніторингрезультатівосвітньогопроцесу якість кадрового забезпечення рівень навчально- кадрового
забезпечення
рівень навчально-
методичного,
матеріально-
технічного
забезпечення
рівень
науково-
методичної
роботи
стан
запровадження
профільного
навчаннярівень
викладання
базових
дисциплін
стан
запровадження
освітніх
інновацій
рівень
реалізації
виховних систем


рівень навченості
учнів з предметів
інваріантної частини
рівень
соціального,
психічного,
фізичного
розвитку
особистості
рівень
вихованості
учнівНапрями моніторингу якості освіти


Слайд 12 Очікувані результати

покращення якості надання освітніх

Очікувані результати покращення якості надання освітніх послуг ЗНЗ підтримка обдарованої молодіпідняття послуг ЗНЗ
підтримка обдарованої молоді
підняття престижу творчих педагогів
впровадження освітніх інновацій
удосконалення управління ЗНЗ
створення позитивного іміджу, конкурентноздатності ЗНЗ


Слайд 13 Об’єкти:
освітнє середовище
освітній процес
результати

Об’єкти: освітнє середовище освітній процес результати освітнього процесуПредмет - динаміка змін освітнього процесу

Предмет - динаміка змін в освітній системі як основа її розвитку.

Суб’єкти:
методична рада
педагогічна рада
адміністрація
шкільні методичні об’єднання
батьківський комітет школи
учнівське самоврядування

Моніторинг (самооцінювання) у ЗНЗ


Слайд 14 2. Основні напрями моніторингу якості освіти

2. Основні напрями моніторингу якості освіти

Слайд 15 Напрями внутрішкільного моніторингу


Педагогічний

Управлінський

Соціальний


Медичний

Кадровий

Вивчення

Напрями внутрішкільного моніторингу  ПедагогічнийУправлінськийСоціальнийМедичнийКадровийВивчення рівня навчальних досягнень учнів, якості рівня навчальних досягнень учнів,
якості змісту освіти


Вивчення соціальних умов життя, навчання
й праці учасників освітнього процесу


Вивчення якості кадрового забезпечення
навчального закладу, аналіз системи
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів


Оцінювання якості та ефективності
управління навчальним закладом


Вивчення стану фізичного здоров’я,
санітарно-гігієнічних умов праці та навчання


Слайд 16 Інформаційний
Діагностичний
Управлінський
Види
внутрішкільного
моніторингу

ІнформаційнийДіагностичнийУправлінськийВиди внутрішкільного моніторингу

Слайд 17 Рівні внутрішкільного моніторингу
загальношкільний
локальний
індивідуальний

Рівні внутрішкільного моніторингузагальношкільнийлокальнийіндивідуальний

Слайд 18 Принципи внутрішкільного моніторингу
Гуманістична спрямованість
Об’єктивність
Валідність
Надійність результатів
Врахування

Принципи внутрішкільного моніторингуГуманістична спрямованість Об’єктивністьВалідністьНадійність результатівВрахування психолого-педагогічних особливостей психолого-педагогічних особливостей


Слайд 19 Організація внутрішкільного моніторингу
Створення
Програми
моніторингових
досліджень

Підготовка

Організація внутрішкільного моніторингуСтворення Програми моніторингових дослідженьПідготовка інструментаріюдослідженняПроведеннядослідження Підготовка та представлення звітупро
інструментарію
дослідження

Проведення
дослідження

Підготовка та
представлення звіту
про результати


Внесення
результатів в базу,
обробка та
аналіз отриманих
даних

Вироблення
рекомендацій.
Корекція і
контрольСлайд 20 Нормативно-правове забезпечення внутрішкільного моніторингу
Модель моніторингу якості

Нормативно-правове забезпечення внутрішкільного моніторингуМодель моніторингу якості освіти в загальноосвітньому навчальному закладіШкільне освіти в загальноосвітньому навчальному закладі

Шкільне Положення в про внутрішкільний моніторинг (на основі Типового положення)

Інструкції для проведення моніторингу на підставі обраних параметрів та критеріїв оцінювання

Форми інформаційних бланків, комп’ютерних програм для внесення і обробки даних

Слайд 21 Організаційно-методичне забезпечення моніторингу передбачає визначення:
напрямів дослідження

Організаційно-методичне забезпечення моніторингу передбачає визначення:напрямів дослідження (моніторинг адаптаційних процесів при переході (моніторинг адаптаційних процесів при переході з початкової школи в основну; навчальних досягнень учнів випускних класів (ДПА); робота з обдарованими дітьми, діяльності вчителів, що атестуються; стану викладання предметів)
способів вибірки
методів збору інформації (спостереження, тестування, анкетування)
визначення критеріїв оцінювання
періодичності збору інформації
створення технології обробки результатів моніторингу
відповідальних осіб
способів оприлюднення інформації
Слайд 22 ОБОВ’ЯЗКОВІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЗНЗ
Загальношкільний рівень
Моніторинг

ОБОВ’ЯЗКОВІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЗНЗЗагальношкільний рівеньМоніторинг рівня навчальних досягненьМоніторинг стану рівня навчальних досягнень
Моніторинг стану викладання предметів інваріантної складової навчального плану
Моніторинг впровадження освітніх інновацій

Локальний рівень
Моніторинг адаптаційних процесів при переході з початкової школи в основну

Індивідуальний рівень
Моніторинг професійної педагогічної компетентності вчителя
Моніторинг розвитку інтелектуальних здібностей, вербального інтелекту та креативності учнівСлайд 23 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ БАЗИ ДАНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Загальні

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ БАЗИ ДАНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬЗагальні відомості про навчальний закладМатеріально-технічна відомості про навчальний заклад
Матеріально-технічна база
Кадрове забезпечення
Контингент учнів
Результативність навчально-виховного процесу
Виховна робота
Методична робота, вдосконалення професійної майстерності вчителя
Стан здоров’я учнів
Охорона життя та безпека життєдіяльності
Робота шкільної бібліотеки
Робота психологічної служби
Робота з батьками та громадськістю

Слайд 24 ЗВІТНІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ

ЗВІТНІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯІнформація про кадрове забезпечення ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

Інформація про кадрове забезпечення навчального закладу (вересень)
Інформація про контингент учнів (вересень)
Інформація про матеріально-технічну базу навчального закладу (вересень)
Інформація про рівень навченості учнів школи за результатами навчання у І, ІІ семестрі та за рік в розрізі навчальних предметів
(січень, червень)
Інформація про динаміку навчальних досягнень учнів в розрізі нульового, контрольного та підсумкового заміру знань з предметів навчального плану (вересень, грудень, травень)
Інформація про результати державної підсумкової атестації в 4, 9 та 11 класах (червень)
Інформація про результати участі учнів школи у Всеукраїнських, обласних, районних, міських олімпіадах, турнірах, конкурсах ( грудень-березень)
Інформація про результати участі учнів у ЗНО за результатами щорічного Офіційного звіту УЦОЯО про проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів (серпень)
Інформація про узагальнену діагностичну оцінку експертної комісії та самооцінку діяльності вчителів (січень)Слайд 25 3. Рекомендовані технології та інструментарій моніторингу якості

3. Рекомендовані технології та інструментарій моніторингу якості освіти освіти

Слайд 26 МОНІТОРИНГ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
Мета -

МОНІТОРИНГ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВМета - підвищення рівня навчальних досягнень учнів підвищення рівня навчальних досягнень учнів шляхом їх постійного вимірювання, аналізу результатів та цілеспрямованого коригування
Об’єкт моніторингу - рівень навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної частини навчального плану
Предмет: динаміка зміни рівнів навченості на протязі кількох етапів моніторингових досліджень
Напрями моніторингу:
моніторинг результативності навчання
предметний моніторинг
дослідження результативності участі учнів у Всеукраїнських, обласних, районних, міських олімпіадах, турнірах, конкурсах, МАН

Слайд 27 МОНІТОРИНГ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

Інструментарій
діагностичні

МОНІТОРИНГ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВІнструментарій діагностичні роботи тести шкільна документація спостереження
роботи
тести
шкільна
документація
спостереження
анкетування
кваліметричні
таблиці

Рейтингове оцінювання
рейтинг класів
(за середнім балом, рівнями навченості,
предметами)
рейтинг учнів окремого класу
рейтинг учнів по школі
рейтинг предметів (за середнім балом,
рівнями навчальних досягнень)
рейтинг циклу


Моніторинг
результативності
навчання

Етапи
проміжний (січень)
вихідний (червень)Показники
успішність учнів
якість засвоєння
коефіцієнт
результативності
коефіцієнт якості
середній бал за роботу
середній бал
тематичного оцінювання
коефіцієнт об’єктивності


Предметний моніторинг

Етапи
вхідний (нульовий замір) (вересень)
проміжний (контрольний замір)(грудень)
вихідний (підсумковий замір) ( травень)


Слайд 28 МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Мета

МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ Мета - самоактуалізація та самореалізація особистості - самоактуалізація та самореалізація особистості вчителя на підставі своєчасної діагностики та корекції його роботи
Завдання:
Дати оцінку професійній компетентності вчителя
Скоригувати самоосвітню діяльність вчителів
Об'єкт: професійна компетентність вчителя
Предмет: рівень професійної компетентності вчителя та динаміка зміни
Критерії дослідження
планова документація з предметів
рівень навчальних досягнень учнів
організація навчальної діяльності учнів та роботи вчителів
Інструментарій методики
Оціночні шкали
Матриця багатомірного аналізу
Схеми для аналізу уроків відповідно до мети відвідування
Таблиці відстеження моніторингу якості знань
Діагностичні авторські психологічні методики


Слайд 29 Структура моніторингуНапрями експертно-діагностичної роботи

Структура моніторингуНапрями експертно-діагностичної роботи

Слайд 30 Види професійної компетентності вчителя

Види професійної компетентності вчителя

Слайд 31 заповнення
оцінювальних
таблиць
визначення
рівня
професійної
компетентності
формування

заповнення оцінювальнихтаблиць визначення рівняпрофесійноїкомпетентності формування узагальненої еспертно- діагностичної оцінки самооцінювання
узагальненої
еспертно-
діагностичної
оцінки
самооцінювання
вчителя

корекційна
робота
самовдоско-
налення


виявлення
професійних
потреб, їх аналіз
формування
мотивації на
саморозвиток
прогнозування
потенційних
можливостей
учителя
складання
програм
самоосвітньої
діяльності


рефлексія
особистої
діяльності
зіставлення
самооцінки з
результатами
експертної оцінки
планування
корекційних
заходів з боку
адміністрації
школи


Слайд 32 МОНІТОРИНГ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ
Мета: Отримання

МОНІТОРИНГ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ Мета: Отримання об’єктивної інформації про стан об’єктивної інформації про стан викладання предметів та рівень знань учнів; проектування на основі цих досліджень заходів з підвищення якості викладання предметів

Завдання:
дослідження дотримання вчителями державних вимог до викладання предметів
вивчення і узагальнення роботи педагогів
об’єктивне оцінювання роботи вчителя
дослідження рівня навчальних досягнень учнів, вивчення системи оцінювання їх рівнів навченості
з’ясування раціонального використання навчально-матеріальної бази в процесі навчання

Слайд 33 Структурні
компоненти
моніторингу
Організація НВП
на уроках:
моделювання

Структурні компонентимоніторингуОрганізація НВП на уроках: моделювання урокуМатеріально-технічне забезпеченняРезультативність навчанняучнівПозакласнаробота з предметаДотримання уроку

Матеріально-технічне
забезпечення

Результативність
навчання
учнів

Позакласна
робота з предмета

Дотримання правил
безпеки праці

Кадрове
забезпечення
викладання
предмету

Програмно-
методичне
забезпечення
викладання
предмету

Методична робота


Слайд 34 МОНІТОРИНГ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ


Технологічна карта

МОНІТОРИНГ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ Технологічна карта структурні компоненти вивчення показники структурні компоненти
вивчення
показники ефективності
навчально-виховного
процесу
індикатори оцінювання
інструментарійІнструментарій

пам’ятка
анкети
карти спостережень
текти к. робіт
тести
таблиці

Методи дослідження
співбесіда з учителем
анкетування
спостереження
аналіз уроку
самоаналіз уроку
контрольні роботи,
тестування
анкетування


Етапи моніторингу

підготовчий
практичний
аналітичний
Відвідування та
аналіз уроку
визначення рівня
професійної діяльності
вчителя
самоаналіз уроку
вчителем